Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης με γραπτή διαδικασία

Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 μέσω της γραπτής διαδικασίας είναι οι εξής:

 1. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 2ης έκδοσης Εξειδίκευσης
 2. Απόφαση γραπτής διαδικασίας  3ης  έκδοσης Εξειδίκευσης
 3. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 4ης έκδοσης Εξειδίκευσης
 4. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 6ης έκδοσης Εξειδίκευσης
 5. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 7ης έκδοσης Εξειδίκευσης
 6. Απόφαση γραπτής διαδικασίας έγκρισης ετήσιας έκθεσης 2016
 7. Απόφαση γραπτής διαδικασίας έγκρισης 1ης αναθεώρησης
 8. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 9ης έκδοσης Εξειδίκευσης
 9. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 10ης έκδοσης Εξειδίκευσης
 10. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 11ης έκδοσης Εξειδίκευσης
 11. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 12ης έκδοσης Εξειδίκευσης
 12. Απόφαση γραπτής διαδικασίας έγκρισης ετήσιας έκθεσης 2017
 13. Απόφαση γραπτής διαδικασίας έγκρισης 2ης αναθεώρησης
 14. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 13ης έκδοσης Εξειδίκευσης
 15. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 15ης έκδοσης Εξειδίκευσης