Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης με γραπτή διαδικασία

Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 μέσω της γραπτής διαδικασίας είναι οι εξής:

  1. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 2ης έκδοσης Εξειδίκευσης
  2. Απόφαση γραπτής διαδικασίας  3ης  έκδοσης Εξειδίκευσης
  3. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 4ης έκδοσης Εξειδίκευσης
  4. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 6ης έκδοσης Εξειδίκευσης
  5. Απόφαση γραπτής διαδικασίας 7ης έκδοσης Εξειδίκευσης
  6. Απόφαση γραπτής διαδικασίας έγκρισης ετήσιας έκθεσης 2016
  7. Απόφαση γραπτής διαδικασίας έγκρισης 1ης αναθεώρησης