Δήλωση Συμμετοχής σε Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης Τομέα Ενέργειας

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσατε τα στοιχεία σας για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην

banner ΕΝΕΡΓΕΙΑ2

Eπώνυμο (απαραίτητο)

Όνομα (απαραίτητο)

Email επικοινωνίας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

Οργανισμός - Ιδιότητα (απαραίτητο, αν δεν εκπροσωπείτε κάποιον οργανισμό συμπληρώστε 'ιδιώτης')

Επιλέξατε την υποενότητα που σας ενδιαφέρει (απαραίτητο)
ΕξοικονόμισηΑΠΕ-Εναλλακτικά ΚαύσιμαΔιαχείριση Ενέργειας

Συμπληρώστε τις προτάσεις σας

Δυνατότητα επισύναψης αρχείου σε μορφή pdf ή word (Μέγιστο μέγεθος 4mb)