Ένταξη της Πράξης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5038224 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5038224 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων» με Κωδικό ΟΠΣ 5038024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων» με Κωδικό ΟΠΣ 5038024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης (Δ.Κ. Βάρδας -Τ.Κ. Νησίου)» με Κωδικό ΟΠΣ 5037964 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης (Δ.Κ. Βάρδας -Τ.Κ. Νησίου)» με Κωδικό ΟΠΣ 5037964 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «Αντικατάσταση Δικτύου Ν/Α Πάτρας (Β’ φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5035538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Αντικατάσταση Δικτύου Ν/Α Πάτρας (Β’ φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5035538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΝΟΠΙΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032518 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΝΟΠΙΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032518 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1η Τροποποίηση ένταξης της Πράξης ««Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας – Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη-προαγωγή) από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας »» με Κωδικό ΟΠΣ 5033668 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

1η Τροποποίηση ένταξης της Πράξης ««Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας – Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη-προαγωγή) από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας »» με Κωδικό ΟΠΣ 5033668 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041461 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041461 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας” για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033673 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας” για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033673 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες» με Κωδικό ΟΠΣ 5034942 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες» με Κωδικό ΟΠΣ 5034942 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «α) Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ–ΗΦ), β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) –Οικοτροφείο για άτομα με αυτισμό και Ν.Υ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034777 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «α) Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ–ΗΦ), β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) –Οικοτροφείο για άτομα με αυτισμό και Ν.Υ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034777 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ