Ένταξη της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5114156 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5114156 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5107714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5107714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Ψ.Υ.), ΣΤΗΝ ΒΟΤΣΗ 9, ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5093168 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Ψ.Υ.), ΣΤΗΝ ΒΟΤΣΗ 9, ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5093168 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

 

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5089150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5089150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

 

ΕΝΤΑΞΗ 28 ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ Α/Α 3936

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  ένταξη 28 πράξεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με α/α 3936 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ
1 5055867 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2.331.200,00 2.331.200,00
2 5056324 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 980.000,00 980.000,00
3 5056325 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  11ου  17ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ KΑI 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.095.000,00 1.095.000,00
4 5063530 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας  Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1.205.924,85 1.205.924,85
5 5070528 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ‘ΑΝΤ ΠΕΠΑΝΟΣ’ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2.213.594,00 2.157.794,00
6 5071328 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ  ΒΟΝΙΤΣΑΣ 968.000,00 968.000,00
7 5072553 Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 638.480,00 638.480,00
8 5072586 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 2.722.660,60 2.722.660,60
9 5073424 Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.014.800,00 2.014.800,00
10 5073485 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 480.109,49 439.890,64
11 5073552 Ενεργειακή αναβάθμιση 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 452.000,00 452.000,00
12 5073553 Ενεργειακή αναβάθμιση Πειραματικού Γυμνασίου  Λυκείου Πατρών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 733.000,00 733.000,00
13 5073554 Ενεργειακή αναβάθμιση 47ου Δημοτικού Σχολείου  14ου Νηπιαγωγείου Πατρών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 596.000,00 596.000,00
14 5073556 Ενεργειακή αναβάθμιση 14ου Γυμνασίου Πατρών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 401.000,00 401.000,00
15 5073557 Ενεργειακή αναβάθμιση 13ου Γενικού Λυκείου  9ου Γυμνασίου  1ου Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1.563.000,00 1.563.000,00
16 5073559 Ενεργειακή αναβάθμιση 11ου Γενικού Λυκείου Πατρών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 409.000,00 409.000,00
17 5073560 Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Επαγγελματικού Λυκείου Πατρών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 845.000,00 845.000,00
18 5073561 Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Γενικού Λυκείου   4ου5ου Γυμνασίου Πατρών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1.868.000,00 1.868.000,00
19 5073562 Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γενικού   2ου Εσπερινού Λυκείου Πατρών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 590.000,00 590.000,00
20 5073563 Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου  9ου Επαγγελματικού Λυκείου Πατρών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1.907.000,00 1.907.000,00
21 5073596 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 566.680,00 566.680,00
22 5073678 Ενεργειακή  Λειτουργική Αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του ΟΑΕΔ της ΕΠΑΣ Πύργου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΑΕΔ 1.795.000,00 1.155.000,00
23 5073710 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 478.503,00 478.503,00
24 5073757 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 954.000,00 954.000,00
25 5073758 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 833.000,00 833.000,00
26 5073759 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΦΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 861.000,00 861.000,00
27 5074700 Ενεργειακή Αναβάθμιση Τριώροφου Κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 988.000,00 988.000,00
28 5075928 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 843.650,99 843.650,99
ΣΥΝΟΛΑ 31.333.602,93 30.597.584,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3936

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Α5)» με Κωδικό ΟΠΣ 5095026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Α5)» με Κωδικό ΟΠΣ 5095026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ” ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5094981 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ” ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5094981 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Ένταξη 117 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων νέων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 3456 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη 117 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων νέων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 3456 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Ένταξη της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5089172 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5089172 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Ένταξη της Πράξης «Μηχανισμός Συντονισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5074874 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Μηχανισμός Συντονισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5074874 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ