Ένταξη της Πράξης «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ RIS3» με Κωδικό ΟΠΣ 5007675 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ RIS3» με Κωδικό ΟΠΣ 5007675 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 3ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Σ.Μ.Α. ΑΣΤΑΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003854 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 3ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Σ.Μ.Α. ΑΣΤΑΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003854 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003735 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003735 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5004085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5004085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003250 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003250 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ