Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου – 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032704 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου – 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032704 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου – 37ου Νηπιαγωγείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032706 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου – 37ου Νηπιαγωγείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032706 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Λυκείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032691 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Λυκείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032691 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου – 12ου Νηπιαγωγείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032705 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου – 12ου Νηπιαγωγείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032705 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032883 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032883 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5031789 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5031789 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ- οικοδομικες εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5033612 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ- οικοδομικες εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5033612 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ