Ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ και ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5075842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ και ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5075842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του» με Κωδικό ΟΠΣ 5075953 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του» με Κωδικό ΟΠΣ 5075953 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5076482 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5076482 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α,B,C, ΚΑΙ M, Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5076481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α,B,C, ΚΑΙ M, Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5076481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5073589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5073589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5075872 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5075872 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Απόφαση ένταξης

Ένταξη της Πράξης «Στερέωση και Αποκατάσταση Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5070779 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Στερέωση και Αποκατάσταση Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5070779 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Απόφαση ένταξης

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5073457 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5073457 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Απόφαση ένταξης

Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Α) & ΠΡΩΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Β) ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Α) & ΠΡΩΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Β) ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Απόφαση ένταξης

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5063460 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5063460 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Απόφαση ένταξης