Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΔΙΟΡΘΩΣΗ Βοηθητικού αρχείου Επιβεβαίωσης Π/Υ

Ανακοινώνεται ότι στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν αναθεωρημένο το βοηθητικό αρχείο excel για τον προέλεγχο της επιβεβαίωσης του Π/Υ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗv2