Κατάλογος Τελικών Δικαιούχων

 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε.
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 • Κ.Ε.Θ.Ι.
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ