Κωδικός Πράξης 5000252: Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Ερυμάνθειας

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος στη θέση Σταυροδρόμι του Δήμου Ερυμάνθου το οποίο περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις με επικάλυψη κεραμοσκεπής και υπόγειο, καθώς και αύλειο χώρο. Το συγκρότημα αποτελείται από:

  1. Νηπιαγωγείο: ισόγειο κτίριο
  2. Δημοτικό: διώροφο κτίριο
  3. Γυμνάσιο-Λύκειο: τριώροφο κτίριο
  4. Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων: ισόγειο κτίριο
  5. Υπόγειο στο οποίο θα στεγαστούν αποθήκες, λεβητοστάσιο κ.λ.π.
  6. Αύλειο χώρο.