Κωδικός Πράξης 5000252: Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Ερυμάνθειας