Κωδικός Πράξης 5000427: Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης στην πόλη της Αμφιλοχίας

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου επιφάνειας περίπου 2,5 στρεμμάτων που διέρχεται το δυτικό κομμάτι της πόλης με την κατασκευή στεγάστρων σκίασης, οδεύσεων πεζών και την ανακατασκευή του κτηρίου που στέγαζε το 2ο δημοτικό σχολείο Αμφιλοχίας ώστε να χρησιμοποιείται για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.