Κωδικός Πράξης 5000429: Κατασκευή 16ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 

Η πράξη αφορά στην εκτέλεση όλων των οικοδομικών και των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, για την ανακαίνιση του παλαιού και την κατασκευή του νέου κτιρίου του 16ου Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Πατρών, που βρίσκεται στην περιοχή Αγιά Πατρών επί της οδού Νοταρά και Αγίου Κωνσταντίνου, στο Ο.Τ. 1547.

Το νέο κτίριο θα κατασκευαστεί ως διώροφο με υπόγειο, εμβαδού περίπου 2.700 τ.μ. και το υφιστάμενο θα ανακαινιστεί.