Κωδικός Πράξης 5000497: Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Συλλόγου Αλκυόνη