Κωδικός Πράξης 5000497: Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Συλλόγου Αλκυόνη

Το έργο  αναφέρεται  στην   κατασκευή ενός  διώροφο κτηρίου  με υπόγειο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες κοινωνικής φροντίδας  του συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ» για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το κτίριο περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο, Α΄ όροφο, καθώς  και  ημιυπαίθριους  χώρους.

Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

Υποέργο 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ Υ Δ)  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

Υποέργο 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ     (Σ Υ Δ)  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ»