Κωδικός Πράξης 5000420: Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Πάτρας – Δ. Πατρέων

Η πράξη προβλέπει την αναβάθμιση μιας εξαιρετικά υποβαθμισμένης περιοχής του Δήμου Πατρέων που βρίσκεται σε επαφή και δυτικά του ημιτελούς κυκλοφοριακού βασικού οδικού άξονα της πόλης (οδός Κανακάρη) και περιλαμβάνει τμήμα της συνοικίας “Βλατερό”, τμήμα της συνοικίας “Γούβα” και τμήματα των λόφων “Δασυλλίου” και “Καβουκάκι” που τις περιβάλλουν.