Πίνακας Ανακοινώσεων

ΝΕΟ: Ορθή Επανάληψη Έγκρισης 1ης έκδοσης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα» στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Εγκρίθηκε η ορθή επανάληψη της 1ης έκδοση του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1η ΣΕΑΠ- ΚΑ.Λ.Ο

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ» (ΟΠΣ 5130672)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υλοποίησης της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υλοποίησης της πράξης
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5107714 με τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μέσω Καταλόγου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.9 «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Εγκρίθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενστάσεων της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.9 «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Άνω των ορίων διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για το υποέργο Νο 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Δ’ ΦΑΣΗ»

της Πράξης: «Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου  αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με την υπ’  αριθ. 1827/12-5-2016   απόφαση ένταξης  και έχει λάβει κωδικό MIS 5000951 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις μέσω της ΣΑ ΕΠ0011 κωδικός ΕΠ00110023.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Δ’ ΦΑΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης:
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (ΟΠΣ5094981) με τη διαδικασία επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ