Πίνακας Ανακοινώσεων

ΝΕΟ: Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Πάτρα, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Ημερήσια_διάταξη_Πάτρα_20190320

ΝΕΟ: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 1.δε.6 Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 ΔΡΑΣΗ 1.δε.6 Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

Η διαβούλευση για τη θα είναι ανοικτή μέχρι 10/4/2019 στην ιστοσελίδα:

www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/greenbusiness.html Συνεχίστε την ανάγνωσηΝΕΟ: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 1.δε.6 Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για σύνταξη προκαταρκτικού φακέλου σκοπιμότητας/βιωσιμότητας που αφορά την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδοπούλου Ε.Γ.Λ.»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για σύνταξη προκαταρκτικού φακέλου σκοπιμότητας/βιωσιμότητας που αφορά την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδοπούλου Ε.Γ.Λ.» με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΔΙΟΡΘΩΣΗ Βοηθητικού αρχείου Επιβεβαίωσης Π/Υ

Ανακοινώνεται ότι στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν αναθεωρημένο το βοηθητικό αρχείο excel για τον προέλεγχο της επιβεβαίωσης του Π/Υ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗv2

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Υποδομές στον τομέα της υγείας»

Ανακοινώνεται η 1η τροποποίηση για την Πρόσκληση με κωδικό 9.a.1.1-b και τίτλο:

«Υποδομές στον τομέα της υγείας»

Συνεχίστε την ανάγνωση “1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Υποδομές στον τομέα της υγείας»”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής των προτάσεων για την Πρόσκληση με κωδικό ΠΔΕ0101B-2  και τίτλο:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»”