Πίνακας Ανακοινώσεων

ΝΕΟ: Πρόσκληση Περιφερειάρχη για διαδικτυακή διαβούλευση της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΝΕΟ: Έκδοση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων πρόσκλησης 4.c.1.1-a3: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»

Έκδοση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων πρόσκλησης 4.c.1.1-a3: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της
πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5087280 με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έγκριση συγκεντρωτικού πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.6 «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε το συγκεντρωτικό πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.6 «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Απόφαση έγκρισης οριστικών αποτελεσμάτων

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων Νέων Υφιστάμενων Επιχειρήσεων πρόσκλησης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Δημοσιεύθηκε από τον αρμόδιο ΕΦΔ (ΔιΑΠΠΔΕ) ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων των Νέων Υφιστάμενων Επιχειρήσεων  της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Απόφαση έγκρισης οριστικών αποτελεσμάτων

2η έκδοση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Εγκρίθηκε η 2η έκδοση του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 2η ΣΕΑΠ- ΣυΜεΔΕ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Με την παρούσα ανακοίνωση, με ημερομηνία 4/2/2021, γίνεται η ανάρτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» , σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 10.5 της σχετικής αναλυτικής πρόσκλησης.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή η 11/2/2021.

Απόφαση Ένταξης Πράξεων

Απόφαση Απόρριψης Προτάσεων

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης μονάδων Β1 & Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Σύναψης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης μονάδων Β1 & Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»

Έναρξη υποβολής προσφορών : 02-02-2021

Λήξη υποβολής προσφορών :     22-02-2021

 

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας