Πίνακας Ανακοινώσεων

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

Η διαβούλευση για τη θα είναι ανοικτή μέχρι 20/9/2019 στην ιστοσελίδα:

www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/cti.html

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»”

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ της Δράσης: «Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και Δικτυώσεων»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» έχει προχωρήσει στην προδημοσίευση της δράσης «Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και Δικτυώσεων». Συνεχίστε την ανάγνωση “ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ της Δράσης: «Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και Δικτυώσεων»”

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 1.δε.4 «Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων»

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 1.δε.4 «Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων»

Η διαβούλευση για τη θα είναι ανοικτή μέχρι 15/9/2019 στην ιστοσελίδα:

www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/clusters.html Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 1.δε.4 «Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων»”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», (MIS 5045003) με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

20η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

20η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ

Εικονική Περιήγηση στο έργο της Μικρής Περιμετρικής της Πάτρας

Ψηφιακή έκθεση για την Μικρή Περιμετρική της Πάτρας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε και είναι προσβάσιμη στο κοινό η εικονική ψηφιακή έκθεση που αφορά την πορεία υλοποίησης της Μικρής Περιμετρικής της Πάτρας έως και την ολοκλήρωση του έργου. Πρόκειται για τρισδιάστατο εκθεσιακό χώρο, στα «δωμάτια» του οποίου αποτυπώνονται όλες οι φάσεις του έργου με χρονολογική σειρά.

Η έκθεση, εκτός από την εξέλιξη των εργασιών, αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες (δωμάτια) που η καθεμία εστιάζει και στις αλλαγές που επήλθαν μαζί με την Μικρή Περιμετρική, όπως η ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Άνω Πόλης, η ανάδειξη του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου, οι σήραγγες που δημιουργήθηκαν, αλλά και η διαμόρφωση του Κόμβου Κουρτέση.

Ο ψηφιακός χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο εικονικό περιβάλλον, να ακούσει την ιστορία στο χρόνο, να αντλήσει πληροφορίες για το έργο και να ακολουθήσει όποια διαδρομή τον ενδιαφέρει περισσότερο.

Η δημιουργία της έκθεσης εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό δημοσιότητας που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προβολή και ανάδειξη των έργων ΕΣΠΑ. Στην κατεύθυνση αυτή συνεργάζονται στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υιοθετώντας σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση για τον φορέα.

Για την ψηφιακή έκθεση που αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης της Μικρής Περιμετρικής το οπτικοακουστικό υλικό διάθεσε από το προσωπικό του αρχείο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Λυκούργος Σταματελάτος, η φωνητική περιήγηση γίνεται από τη δημοσιογράφο Δήμητρα Χριστοδουλοπούλου σε κείμενα του δημοσιογράφου Ισίδωρου Σιδερόπουλου, ενώ το δημιουργικό μέρος ανέλαβε ο δημοσιογράφος Χρήστος Ξάνθης, ο οποίος χρησιμοποίησε την δωρεάν εφαρμογή ARTSTEPS της ελληνικής εταιρίας DATAVERSE – Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής.

Περιηγηθείτε ψηφιακά στην έκθεση στο σύνδεσμο: https://www.artsteps.com/embed/5c418cee8cb84101977ea8fd/1280/720

Δείτε βίντεο με την περιήγηση στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=XxMycuegeWs


 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα”

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με γενικό σκοπό τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ έχει ήδη προχωρήσει στην προδημοσίευση της δράσης ενίσχυσης των «Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης». Πρόκειται για μία δράση η οποία θα υλοποιηθεί με Ενδιαμεσο Φορέα Διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ και πιο συγκεκριμένα την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (ΔΕΠ).

Ο σκοπός της δράσης είναι διττός. Από την μία είναι η στήριξη των επιχειρήσεων για μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και η προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα προερχόμενα από την κοινοτική νομοθεσία, ενώ από την άλλη είναι η στήριξη και η ανάπτυξη τους στον κλάδο της ανακύκλωσης.

Με δεδομένο ότι ήδη βρισκόμαστε κατά την διάρκεια της Προδημοσίευσης της Δράσης στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον σχεδιασμό του Οδηγού του Προγράμματος, συγκαλείται συνάντηση εργασίας των ενδιαφερομένων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ΕΥΔ του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί της οδού N.E.O. Πατρών – Αθηνών 28, Πάτρα στον α΄ όροφο, στην αίθουσα συσκέψεων την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 ώρα 12:30 – 14:30.

Σκοπός της ανωτέρω συνάντησης εργασίας είναι να παρουσιαστεί η προδημοσίευση του προγράμματος αλλά και να πραγματοποιηθεί εποικοδομητική συζήτηση γνωστοποιώντας μας τις απόψεις σας σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις της ανωτέρω δράσης όπως αυτοί αποτυπώνονται στην προδημοσίευση του προγράμματος προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του Οδηγού και πριν την Προκήρυξη της Δράσης.

Την προδημοσίευση της Δράσης (1.δε.6) μπορείτε να την βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Στα πλαίσια της διαβούλευσης της Δράσης, τις όποιες παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις υποβάλετε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/greenbusiness/consultation.html

Συμμετοχή σε Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Μια μεγάλη έρευνα πρόκειται να υλοποιηθεί από την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) σχετικά με τη βελτίωση της εργασιακής κατάστασης συμμετεχόντων σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Από την αρχή της περιόδου 2014-2020 χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης. Η συγκεκριμένη έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους που συμμετείχαν σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα (πχ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ, πρακτική άσκηση φοιτητών, επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κλπ) ώστε να μετρήσει τα αποτελέσματα, αν δηλαδή η συμμετοχή τους οδήγησε στη βελτίωση της εργασιακής τους κατάστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, εντός των επόμενων ημερών εκατοντάδες ωφελούμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, λαμβάνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν για στατιστική επεξεργασία για το σκοπό της συγκεκριμένης μέτρησης.

Η μέτρηση αυτή πέρα από κανονιστική υποχρέωση της χώρας μας προς την ΕΕ αποτελεί και σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω βελτίωση των προγραμμάτων, γι’ αυτό και η συμμετοχή των ωφελουμένων είναι απαραίτητη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Πάτρα, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Ημερήσια_διάταξη_Πάτρα_20190320

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 1.δε.6 Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 ΔΡΑΣΗ 1.δε.6 Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

Η διαβούλευση για τη θα είναι ανοικτή μέχρι 10/4/2019 στην ιστοσελίδα:

www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/greenbusiness.html Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 1.δε.6 Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα”