Πίνακας Ανακοινώσεων

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 1.δε.7 «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 ΔΡΑΣΗ 1.δε.7 «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 1.δε.7 «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον έλεγχο της επάρκειας και πληρότητας μελετών για την πράξη: Βελτίωση προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική
Υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για τον έλεγχο της
επάρκειας και πληρότητας μελετών που θα εκπονηθούν για την πράξη: Βελτίωση
προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας» με κωδικό MIS 5009845 με τη διαδικασία
ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΤΝΙΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ωρίμανση Πράξεων της ΟΧΕ στην περιοχή Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική
Υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την ωρίμανση Πράξεων της ΟΧΕ στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό MIS 5009811 με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΛΕΙΑ

 

Έγκριση συγκεντρωτικού πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» και «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» με κωδικό ΠΔΕ0101B-1 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Έγκριση συγκεντρωτικού πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 «Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ορισμός της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ ανακοινώνει τον ορισμό της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
Συνεχίστε την ανάγνωση “Ορισμός της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»”

ΑΠΟΦΑΣΗ 13ης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 07-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 13ης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 07-09-2017

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα “Ζωική Παραγωγή και Κτηνοτροφικά Προϊόντα”, Ι.Π. Μεσολογγίου 22/9/2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ» 

ΣΤΟN ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ RIS3 “ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, 10:30πμ Συνεχίστε την ανάγνωση “Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα “Ζωική Παραγωγή και Κτηνοτροφικά Προϊόντα”, Ι.Π. Μεσολογγίου 22/9/2017″

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης, από τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , για τη δράση 4.3.4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_4.3.4_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο»

1η Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο» με Κωδικό ΟΠΣ 5001230 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

5001230_1668.2_1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ_6ΘΨ97Λ6-ΧΛΗ