Πίνακας Ανακοινώσεων

Έγκριση συγκεντρωτικού πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» και «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» με κωδικό ΠΔΕ0101B-1 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Έγκριση συγκεντρωτικού πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 «Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ορισμός της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ ανακοινώνει τον ορισμό της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
Συνεχίστε την ανάγνωση “Ορισμός της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»”

ΑΠΟΦΑΣΗ 13ης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 07-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 13ης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 07-09-2017

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα “Ζωική Παραγωγή και Κτηνοτροφικά Προϊόντα”, Ι.Π. Μεσολογγίου 22/9/2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ» 

ΣΤΟN ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ RIS3 “ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, 10:30πμ Συνεχίστε την ανάγνωση “Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα “Ζωική Παραγωγή και Κτηνοτροφικά Προϊόντα”, Ι.Π. Μεσολογγίου 22/9/2017″

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης, από τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , για τη δράση 4.3.4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_4.3.4_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο»

1η Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο» με Κωδικό ΟΠΣ 5001230 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

5001230_1668.2_1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ_6ΘΨ97Λ6-ΧΛΗ

Τροποποίηση της Πράξης «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στο Φάσμα του Αυτισμού στην Πάτρα – οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

1η Τροποποίηση της Πράξης «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στο Φάσμα του Αυτισμού στην Πάτρα – οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5001008 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

5001008_1504.2_1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ_6ΖΜ37Λ6-4Ν2

 

Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή νέου διωρόφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας & διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπόγειου και θεραπευτικής πισίνας»

1η Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή νέου διωρόφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας & διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπόγειου και θεραπευτικής πισίνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

5000951 απόφαση 1ης τροπ._ΩΜ417Λ6-ΙΣΞ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», (MIS 5008944) με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ