Πίνακας Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΠ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΠ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3
ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω
επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-K3

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στη 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0101B-1  και τίτλο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Η τροποποίηση αφορά κυρίως την παράταση υποβολή των προτάσεων έως 7/11/2016

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στο σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ Δ. ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Με επιτυχία διεξήχθησαν στις 7/10/2016 στην Πάτρα οι εργασίες της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Συνεχίστε την ανάγνωση “2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ Δ. ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Δικαιούχων σε θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας

Στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων των τελικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την ΜΟΔ Α.Ε. και την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Ε.Α.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων» στις 14 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, στην Πάτρα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  2016.10.14 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ άσκηση  2016.10.12 

Ικανότητα δικαιούχων

Ικανότητα δικαιούχων-παράδειγμα για δήμο

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ», με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ E-PRO

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0101B-1  και τίτλο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στο σύνδεσμο

http://dytikiellada.gr/προσκλήσεις-προκηρύξεις/προσκληση-ris3-1

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε την την τροποποίηση της με Α.Π. 2721/05-07-2016 Πρόσκλησης για υποβολή στρατηγικών σχεδίων  ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όσο αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στρατηγικών σχεδίων. Συνεχίστε την ανάγνωση “ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ”