Πίνακας Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ», με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ E-PRO

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0101B-1  και τίτλο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στο σύνδεσμο

http://dytikiellada.gr/προσκλήσεις-προκηρύξεις/προσκληση-ris3-1

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε την την τροποποίηση της με Α.Π. 2721/05-07-2016 Πρόσκλησης για υποβολή στρατηγικών σχεδίων  ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όσο αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στρατηγικών σχεδίων. Συνεχίστε την ανάγνωση “ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ”

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε την τροποποίηση της με Α.Π. 2720/05-07-2016 Πρόσκλησης για υποβολή στρατηγικών σχεδίων ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, όσο αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στρατηγικών σχεδίων. Συνεχίστε την ανάγνωση “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ”

Ετήσια Έκθεση 2015 ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Το κείμενο της εγκεκριμένης ετήσιας έκθεσης καθώς και η σύνοψη για τους πολίτες για το έτος 2015 είναι ως εξής: Συνεχίστε την ανάγνωση “Ετήσια Έκθεση 2015 ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020”

Τροποποίηση Πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προέβη στην τροποποίηση της έκδοσης της Πρόσκλησης με κωδικό 9.iv.1.1.c και τίτλο:

“ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ”

περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

 http://dytikiellada.gr/προσκλήσεις-προκηρύξεις/προσκληση-1523

 

Τροποποίηση Πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ)»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προέβη στην τροποποίηση της έκδοσης της Πρόσκλησης με κωδικό 9.iv.1.1.b και τίτλο:

“ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ)”

περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ)»