ΠΑΤΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2018 – ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΣΠΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ