ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράσεις προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ)»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 26c11d_2 και τίτλο:

«Δράσεις προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ)»
Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράσεις προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ)»(Ενεργή)

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Δράσεις Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΕΤΠΑ)»(Ενεργή)

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΕΤΠΑ)».

Συνεχίστε την ανάγνωση “1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Δράσεις Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΕΤΠΑ)»(Ενεργή)

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 7.0.0.1-e  και τίτλο:

«ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ»

Συνεχίστε την ανάγνωση “1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ»(Ενεργή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 9iii.1.3-a και τίτλο:

«Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(Ενεργή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 9iii.1.3-a και τίτλο:

«Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)»(Ενεργή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 26b11b_5 «Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης»(Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην Πρόσκληση με κωδικό 26b11b_5 και τίτλο:

«Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης»

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 26b11b_5 «Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης»(Έχει λήξει)

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα»(Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει προβεί στην  4η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό  ΠΔΕ0103-4 και τίτλο:

«Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα»

Συνεχίστε την ανάγνωση “3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα»(Έχει λήξει)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην Πρόσκληση με κωδικό 26b11b_4 και τίτλο:

«Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης»

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης»(Ενεργή)

1η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Επιδότηση Ενοικίου»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 1η τροποποίηση (παράταση) της Πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.2-a και τίτλο:

«Επιδότηση Ενοικίου» Συνεχίστε την ανάγνωση “1η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Επιδότηση Ενοικίου»(Ενεργή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Δράση 4.c.1.1-a3: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην Πρόσκληση με κωδικό 0204C04 και τίτλο:

Δράση 4.c.1.1-a3: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Δράση 4.c.1.1-a3: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»(Ενεργή)