1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (παράταση υποβολής προτάσεων) με κωδικό 14.6i.27.8.7  και τίτλο:

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 15.300.000,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2018
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2019

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2796

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάπτυξη Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.iv.1.4-a και τίτλο:

«Ανάπτυξη Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάπτυξη Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)»(Ενεργή)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΤΟΥΣ 2019» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»(Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό ΠΔΕ0101C-3  και τίτλο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΤΟΥΣ 2019» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΤΟΥΣ 2019» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»(Έχει λήξει)

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019»(Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.i.1.1-a_3  και τίτλο:

«Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019» Συνεχίστε την ανάγνωση “1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019»(Έχει λήξει)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 2.γ.1.1 και τίτλο:

«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών»

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών»(Ενεργή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό ΒΑΑ_2 και τίτλο:

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»(Ενεργή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής «Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία» στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων του Προγράμματος»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 37c11b_1 και τίτλο:

«Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής «Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία» στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων του Προγράμματος» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής «Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία» στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων του Προγράμματος»(Ενεργή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»(Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδ. στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.1/ΕΥΔΠ_91(1η) και τίτλο:

«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»(Έχει λήξει)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 2.γ.1.1.β και τίτλο:

«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ»

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ»(Ενεργή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΒΑΑ»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 2.γ.1.1.α και τίτλο:

«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΒΑΑ»

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΒΑΑ»(Ενεργή)