ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας(Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.27.8.7  και τίτλο:

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 15.300.000,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2018
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2018

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2796