2η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Επιδότηση Ενοικίου»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 2η τροποποίηση (παράταση) της Πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.2-a και τίτλο:

«Επιδότηση Ενοικίου»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 1.080.000€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25-10-2019
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04-09-2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από ΟΤΑ α’ βαθμού (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς επιχειρήσειςκαι λοιποί δημοτικοί
  φορείς)
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στη χρηματοδότηση των δικαιούχων για την υλοποίηση της δράσης «Επιδότηση Ενοικίου» για 3 έτη παράλληλα με την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια.
Κύριος στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.

2η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Α.Α.3924