1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Δράση 4.c.1.1-a3: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 1η Τροποποίηση για την παράταση της Πρόσκλησης με κωδικό 0204C04 και τίτλο:

Δράση 4.c.1.1-a3: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων, τα οποία θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενα με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων, που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.
Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων με ενεργειακή κατάταξη στην κατηγορία «Δ» του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ ή χαμηλότερη για την παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2
μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω
εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Η αναβάθμιση των κτιρίων μπορεί να αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, χρήση ΑΠΕ, συστήματα διαχείρισης ενέργειας κλπ.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 10.000.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/1/2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/8/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για δημόσια κτίρια στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
  • Δήμοι, για δημόσια κτίρια στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
  • ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., για δημόσια κτίρια στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, για δημόσια κτίρια στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για δημόσια κτίρια στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ 4γ1.1-α3 – συνημμενα-1

ΔΡΑΣΗ 4γ1.1-α3 – συνημμενα-2