ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην Πρόσκληση με κωδικό 25a11c_1 και τίτλο:

«Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Η δράση αφορά την κατασκευή έργων για την προστασία από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (έργα προστασίας ακτογραμμής). Οι κατηγορίες αυτών των παρεμβάσεων θα προγραμματιστούν λαμβάνοντας υπόψη τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών καθώς και τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που προβλέπονται).

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 12.000.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/11/2019
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/4/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΔΗΜΟΙ Περιφέρειας Δ. Ελλάδας
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_25a11b_1