ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην Πρόσκληση με κωδικό 26b11b_4 και τίτλο:

«Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης»

Η πρόσκληση αφορά δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, ανάπτυξης νέων δικτύων σε περιοχές με νέα πηγή υδροδότησης, δράσεις αντικατάστασης υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης, ανάπτυξης συστημάτων ελέγχου διαρροών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ύδατος και δράσεις προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης ύδατος.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 20.000.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 3/2/2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 1/6/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • ΔΕΥΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_26b11b_4