Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

ris3Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το Σεπτέμβριο του 2012 ξεκίνησε ευρεία διαβούλευση για τη διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης δίνοντας έμφαση στην επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Στρατηγικές Έρευνας και καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελούσε Αιρεσιμότητα για τη χρήση των πόρων του Θεματικού Στόχου 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας». Η συγκεκριμένη αιρεσιμότητα έχει καλυφθεί με την έγκριση από την Ε.Ε. της RIS3 της ΠΔΕ τον Ιούλιο 2015

Βασικά βήματα, που έγιναν κατά τη διαμόρφωση της RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι:

 • Διαμόρφωση κειμένου κατευθύνσεων της αναπτυξιακής στρατηγικής για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Οκτώβριος 2012)
 • Ημερίδα Διαβούλευσης όλων των φορέων (3 Δεκεμβρίου 2012, Πάτρα)
 • Αποστολή ερωτηματολογίων και επεξεργασία τους
 • Θεματικές ομάδες εργασίας (εξειδίκευση προτεραιοτήτων) – Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2013, με την ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων του ακαδημαϊκού αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου
 • Εγγραφή στην πλατφόρμα της Σεβίλης

Οι τομείς που καθορίσθηκαν σαν προτεραιότητες για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι:

 • Αγροδιατροφή
 • Τουρισμός – Πολιτισμός
 • Μικροηλεκτρονική – Προηγμένα Υλικά
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (οριζόντια)
 • Ενεργειακές Εφαρμογές (οριζόντια)

Το πλήρες κείμενο της RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ: Εγκεκριμένο κείμενο RIS3 Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης των δράσεων ακολουθείται η διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, για τον εντοπισμό ευκαιριών συνεργασίας του ερευνητικού και του επιχειρηματικού τομέα μέσω εξειδικευμένων ημερίδων εργασίας. Τα συμπεράσματα της διαδικασίας αυτής θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό συγκεκριμένων δράσεων στα πλαίσια του ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020, αλλά και ως χρήσιμο υλικό για άλλα προγράμματα όπως το ΕΠΑΝΕΚ ή το ΠΑΑ.

Ειδικότερα για τον τομέα “Μικροηλεκτρονική – Προηγμένα Υλικά” έγιναν δύο ημερίδες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην Πάτρα το Φεβρουάριο 2015 και Απρίλιο 2015 με τα παρακάτω συμπεράσματα:

Για τον τομέα του Οίνου έγινε ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην Πάτρα το Δεκέμβριο 2015 με τα παρακάτω συμπεράσματα:

Για τον τομέα του Τουρισμού έγινε ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην Αρχαία Ολυμπία τον Δεκέμβριο 2015 με τα παρακάτω συμπεράσματα:

Για τον τομέα Αγροδιατροφή έγιναν οι ημερίδες:

 1. Υπερτροφές – Ειδικές Καλλιέργειες Πάτρα, 31 Μαρτίου 2016 ,
 2. Κηπευτικές καλλιέργειες και καλλιέργειες υπό κάλυψη λαχανικών και φρούτων Πάτρα 22 Απριλίου 2016
 3. Ελιά-Ελαιόλαδο, Μεσολόγγι 30/6/2016

και υπάρχει και δυνατότητα για περαιτέρω υποβολή προτάσεων μέσα από το σύνδεσμο:

 

Για τον τομέα Ενεργειακές Εφαρμογές έγινε ημερίδα στην Πάτρα, 2 Απριλίου 2016 με τα παρακάτω συμπεράσματα:

ενώ υπάρχει και δυνατότητα για περαιτέρω υποβολή προτάσεων μέσα από το σύνδεσμο:

Για τον τομέα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών έγινε ημερίδα στην Πάτρα στις 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 με τα παρακάτω συμπεράσματα:

ενώ υπάρχει και δυνατότητα για περαιτέρω υποβολή προτάσεων μέσα από το σύνδεσμο:

Στο άμεσο μέλλον σχεδιάζονται αντίστοιχες ημερίδες στους τομείς:

 1.  Αγροδιατροφικός τομέας – Κτηνοτροφία (Σεπτέμβριος 2017)