Χαιρετισμός Περιφερειάρχη

katsifarasΤο νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ) είναι το ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιό μας για την ανάπτυξη της περιοχής τα επόμενα χρόνια.

Στόχος μας είναι να στηρίξει την προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μας και επιστροφής της στην ανάπτυξη, μετά από τόσα έτη συνεχούς ύφεσης.

Βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του νέου ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, τα ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης και η αναβάθμιση του πρωτογενή τομέα και της υπαίθρου.

Με καλή προετοιμασία και αποτελεσματικό σχεδιασμό, όλη την προηγούμενη περίοδο, κατορθώσαμε το νέο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας να έχει περισσότερους πόρους σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα.

Στόχος και ευθύνη όλων μας, πλέον, είναι η συνεργασία για την αποτελεσματική απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση έργων που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή μας.

Με το νέο ΠΕΠ συνδυάζουμε τον πρωτογενή τομέα, την επιχειρηματικότητα, τον τουριστικό τομέα, τον πολιτισμό και τους υπόλοιπους τομείς με την καινοτομία και τη γνώση που παράγουν τα ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα της περιοχής μας και με ένα βιώσιμο περιβάλλον.

Επιπλέον, αναπτύσσουμε πολιτικές για την άρση των ανισοτήτων και τη στήριξη των αδύναμων κρίκων της κοινωνίας.

Μέσα στο δυσμενές περιβάλλον της κρίσης, βασικός μας στόχος παραμένει να επιστρέψει η Περιφέρειά μας σε τροχιά ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που δεν θα στηρίζεται στο καταστροφικό μοντέλο του «χθες» που μας έφερε στη σημερινή κατάσταση, αλλά μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, που θα ενισχύει την συνοχή των κοινωνιών και θα ανταποκρίνεται στα οράματα και τις προσδοκίες των ανθρώπων της περιοχής μας.

Απόστολος Κατσιφάρας

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας