20η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

20η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ