3η Επιτροπή Παρακολούθησης

Διενεργήθηκε στην Πάτρα στις 29/11/2017 η 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.

Παρακάτω ακολουθούν τα συμπεράσματα καθώς και οι σχετικές παρουσιάσεις: