ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ RIS “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”

ris3Το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 διοργανήθηκε θεματικό εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης στην Πάτρα στις 2 Απριλίου 2016, στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ για τον τομέα των «Ενεργειακών εφαρμογών», ως μέρος της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας.

Η συνοπτική αποτίμηση της ημερίδας βρίσκεται στο παρακάτω κείμενο:

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Όπως αναφέρθηκε και κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα υπάρχει δυνατότητα για την υποβολή επεξεργασμένων προτάσεων μέσω της ειδικής ιστοσελίδας:

Διαβούλευση για Τομέα RIS3 Ενεργειακές Εφαρμογές

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ, ΠΑΤΡΑ 19/4/2016

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 για την Παρουσίαση των δράσεων του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020, Συνεχίστε την ανάγνωση “ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ, ΠΑΤΡΑ 19/4/2016”

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα των Ενεργειακών Εφαρμογών, ΠΑΤΡΑ 2/4/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ»

ΣΤΟN ΤΟΜΕA ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ RIS3

 ΠΑΤΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Συνεχίστε την ανάγνωση “Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα των Ενεργειακών Εφαρμογών, ΠΑΤΡΑ 2/4/2016”

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα δυναμικών και εξωστρεφών καλλιεργειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΠΑΤΡΑ 31/3/2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ» ΣΤΟN ΤΟΜΕA ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ RIS3

 ΠΑΤΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Συνεχίστε την ανάγνωση “Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα δυναμικών και εξωστρεφών καλλιεργειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΠΑΤΡΑ 31/3/2016”

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα υλοποίησης ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ) τόσο για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) όσο και για άλλες χωρικές στρατηγικές ανέθεσε δύο μελέτες:

  • ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΧΕ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
  • ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΧΕ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020”

Μελέτη Καταγραφής αναγκών και διαμόρφωση στρατηγικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπόνησε μελέτη τη “Καταγραφή αναγκών και διαμόρφωση στρατηγικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020”, που αποτελούσε μέρος της κάλυψης των αιρεσιμοτήτων για την απελευθέρωση των πόρων του ΕΚΤ στα πλαίσια του ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Συνεχίστε την ανάγνωση “Μελέτη Καταγραφής αναγκών και διαμόρφωση στρατηγικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020”

1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ Δ. ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Με επιτυχία διεξήχθησαν στις 18/6/2015 στην Αρχαία Ολυμπία οι εργασίες της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Συνεχίστε την ανάγνωση “1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ Δ. ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020”

Προδημοσίευση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνεχίστε την ανάγνωση “Προδημοσίευση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»”

Προδημοσίευση προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνεχίστε την ανάγνωση “Προδημοσίευση προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»”