ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER»

Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας των τοπικών στρατηγικών και σχημάτων, που θα αποτελέσουν εν δυνάμει Ομάδες Τοπικής Δράσης της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική διημερίδα στις 16 & 17 Μαΐου 2016 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Λεωφόρος Αθηνών 58, Αθήνα – αίθουσα ισογείου), με θέμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER», και ώρα προσέλευσης 09:30πμ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα κηπευτικές καλλιέργειες και καλλιέργειες υπό κάλυψη λαχανικών και φρούτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΠΑΤΡΑ 22/4/2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ»  ΣΤΟN ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ RIS3 ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΠΑΤΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Συνεχίστε την ανάγνωση “Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα κηπευτικές καλλιέργειες και καλλιέργειες υπό κάλυψη λαχανικών και φρούτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΠΑΤΡΑ 22/4/2016”

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ RIS “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”

ris3Το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 διοργανήθηκε θεματικό εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης στην Πάτρα στις 2 Απριλίου 2016, στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ για τον τομέα των «Ενεργειακών εφαρμογών», ως μέρος της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας.

Η συνοπτική αποτίμηση της ημερίδας βρίσκεται στο παρακάτω κείμενο:

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Όπως αναφέρθηκε και κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα υπάρχει δυνατότητα για την υποβολή επεξεργασμένων προτάσεων μέσω της ειδικής ιστοσελίδας:

Διαβούλευση για Τομέα RIS3 Ενεργειακές Εφαρμογές

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ, ΠΑΤΡΑ 19/4/2016

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 για την Παρουσίαση των δράσεων του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020, Συνεχίστε την ανάγνωση “ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ, ΠΑΤΡΑ 19/4/2016”

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα των Ενεργειακών Εφαρμογών, ΠΑΤΡΑ 2/4/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ»

ΣΤΟN ΤΟΜΕA ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ RIS3

 ΠΑΤΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Συνεχίστε την ανάγνωση “Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα των Ενεργειακών Εφαρμογών, ΠΑΤΡΑ 2/4/2016”

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα δυναμικών και εξωστρεφών καλλιεργειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΠΑΤΡΑ 31/3/2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ» ΣΤΟN ΤΟΜΕA ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ RIS3

 ΠΑΤΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Συνεχίστε την ανάγνωση “Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα δυναμικών και εξωστρεφών καλλιεργειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΠΑΤΡΑ 31/3/2016”

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα υλοποίησης ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ) τόσο για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) όσο και για άλλες χωρικές στρατηγικές ανέθεσε δύο μελέτες:

  • ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΧΕ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
  • ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΧΕ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020”