ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020

Απόφαση ένταξης των πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης που αφορά τη δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας.

ΠΑΑ 2014_2020_ ΔΡΑΣΗ 4.3.4_ΑΔΑ 6Σ9Σ7Λ6-9ΓΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.3.4. ΤΟΥ ΠΑΑ

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου Προτάσεων της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης που αφορά τη δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 (γ) του Ν. 4314/2014

Η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ προσκαλεί τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας,  για   την   επιλογή της ως Ενδιάμεσου  Φορέα  Διαχείρισης  Κρατικών  Ενισχύσεων  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014  –  2020»  σύμφωνα  με το  άρθρο  13  παρ.  5  (γ)  του  Ν. 4314/2014.

Αντικείμενο του έργου του ΕΦ∆ είναι η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014  –  2020», υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής και στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων, που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του Ν. 4314/2014 και η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων ανώτατου προϋπολογισμού δημόσιας Δαπάνης 40 εκατ. €, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, θεσμικά κείμενα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΦ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α.

Η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος δημοσιοποιεί τον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης που αφορά τη δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πρόσκληση διεθνικών ερευνητικών έργων MANUNET 2018

Η Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ) ανακοινώνει ότι συμμετέχει για μια ακόμα φορά στην κοινή πρόσκληση για διενέργεια Διεθνικών Ερευνητικών Έργων στα πλαίσια της διεθνούς κοινοπραξίας MANUNET 2018.

Η κοινή πρόσκληση MANUNET-2018 αφορά διεθνικά ερευνητικά έργα στον τομέα της μεταποίησης (manufacturing) και έχει σαν ελάχιστη προϋπόθεση τη συμμετοχή 2 ΜμΕ από 2 διαφορετικές χώρες. Στην κοινή πρόσκληση συμμετέχουν περίπου 25 εθνικές ή περιφερειακές διαχειριστικές αρχές

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την ιστοσελίδα www.manunet.net

Η υποβολή των συνοπτικών προτάσεων θα γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.manunet.net και αναμένεται να ξεκινήσει στις 17/1/2018 μέχρι τις 23/3/2018 (ώρα λήξης που αναφέρεται στην ιστοσελίδα υποβολής).

Οι ενδιαφερόμενες εταιριες από την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με την ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, κο Μαμασιούλα Άρη (τηλ. 2613611417, amamasioulas@mou.gr), για να λάβουν πληροφόρηση σχετικά με τις λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους όσο αναφορά το μέρος, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ» με κωδικό MIS 5021469 με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Road trip (οδικό ταξίδι) στην Ευρώπη για νέους από 18-30 ετών

Τι είναι το Road Trip Project;

Το Road trip project είναι μια ταξιδιωτική εμπειρία, όπου  8 νέοι  σε 4 ομάδες των 2 ατόμων θα ταξιδέψουν οδικώς στην Ευρώπη την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2018.

Μέσα από 4 ταξίδια οι συμμετέχοντες θα διασχίσουν την ευρωπαϊκή ήπειρο με μικρό λεωφορείο (minivan)  ακολουθώντας  κάθε ομάδα μία από 4 ταξιδιωτικές διαδρομές  :

  • Η Μεσογειακή διαδρομή ξεκινάει από την Ελλάδα και διασχίζει χώρες της Μεσογείου.
  • Η διαδρομή του Ατλαντικού εξερευνά την ευρωπαϊκή ακτή του Ατλαντικού
  • Η διαδρομή του Δούναβη επικεντρώνεται σε χώρες τις οποίες διαπλέει ο Δούναβης
  • Η διαδρομή της Βαλτικής έχει σταθμούς στις χώρες της βαλτικής Θάλασσας.

Κατά την διάρκεια του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και θα εξερευνήσουν άγνωστα μέρη, θα έλθουν σε επαφή με τους ντόπιους και θα ζήσουν το ρυθμό των περιοχών που επισκέπτονται. Οι ταξιδιώτες θα μοιράζονται αυτά που μαθαίνουν και ζουν αναρτώντας videos στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Τα έξοδα διαμονής, διατροφής, μετακίνησης και επικοινωνίας καλύπτονται από τους διοργανωτές. Στο τέλος κάθε ταξιδιού, η μοναδική αυτή εμπειρία θα γίνει το θέμα μιας ταινίας δρόμου (road movie) και θα αποτυπωθεί σε έναν online ταξιδιωτικό οδηγό της «άγνωστης» Ευρώπης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης  Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ χρηματοδοτείται το ΕΣΠΑ  και τα αντίστοιχα  με αυτό προγράμματα σε άλλες  χώρες μέλη της ΕΕ, καθώς αποσκοπεί να στηρίξει την ανάπτυξη και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής;

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν πολίτες ή κάτοικοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 18 έως 30 ετών. Απευθύνεται σε νέους που τους αρέσουν τα ταξίδια και να μοιράζονται φωτογραφίες και videos που γυρίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής? 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος γυρίζει  με το κινητό ή την κάμερα του  ένα video 60” στο οποίο περιγράφει τον εαυτό του, το κίνητρα του καi γιατί είναι κατάλληλος να συμμετάσχει στο road  trip. Στη συνέχεια η διαδικασία περιγράφεται εδώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 11 Φεβρουαρίου 2018.

Πώς γίνεται η τελική επιλογή των συμμετεχόντων?

Μετά τη λήξη των αιτήσεων , μια επιτροπή θα επιλέξει τους επικρατέστερους, οι οποίοι και θα παρουσιαστούν σε αυτήν. Οι τελικοί  Road Trip ταξιδιώτες  θα συναντηθούν το Μάρτη  στις Βρυξέλλες για να ενημερωθούν περαιτέρω.

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα The Road Trip Project.