Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για σύνταξη προκαταρκτικού φακέλου σκοπιμότητας/βιωσιμότητας που αφορά την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδοπούλου Ε.Γ.Λ.»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για σύνταξη προκαταρκτικού φακέλου σκοπιμότητας/βιωσιμότητας που αφορά την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδοπούλου Ε.Γ.Λ.» με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΔΙΟΡΘΩΣΗ Βοηθητικού αρχείου Επιβεβαίωσης Π/Υ

Ανακοινώνεται ότι στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν αναθεωρημένο το βοηθητικό αρχείο excel για τον προέλεγχο της επιβεβαίωσης του Π/Υ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗv2

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Υποδομές στον τομέα της υγείας»

Ανακοινώνεται η 1η τροποποίηση για την Πρόσκληση με κωδικό 9.a.1.1-b και τίτλο:

«Υποδομές στον τομέα της υγείας»

Συνεχίστε την ανάγνωση “1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Υποδομές στον τομέα της υγείας»”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής των προτάσεων για την Πρόσκληση με κωδικό ΠΔΕ0101B-2  και τίτλο:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ “Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” στα πλαίσια του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής των προτάσεων για την Πρόσκληση με κωδικό  ΠΔΕ0103-1 και τίτλο:

“Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας”

με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 1/10/2018

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ “Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” στα πλαίσια του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020″

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 (ε) του Ν. 4314/2014

Η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ προσκαλεί τον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας» (ΕΦΕΠΑΕ) για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας,  για   την   επιλογή του ως Ενδιάμεσος  Φορέα  Διαχείρισης  Κρατικών  Ενισχύσεων  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014  –  2020»  σύμφωνα  με το  άρθρο  13  παρ.  7  (ε)  του  Ν. 4314/2014.

Αντικείμενο του έργου του ΕΦ∆ είναι η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014  –  2020», υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής και στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων, που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του Ν. 4314/2014 και η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων ανώτατου προϋπολογισμού δημόσιας Δαπάνης 35 εκατ. €, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, θεσμικά κείμενα.

Ο προσκαλούμενος Φορέας θα πρέπει να υποβάλει εντός τριών (3) μηνών φάκελο υποψηφιότητας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΦ