ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0101B-1  και τίτλο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στο σύνδεσμο

http://dytikiellada.gr/προσκλήσεις-προκηρύξεις/προσκληση-ris3-1

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε την την τροποποίηση της με Α.Π. 2721/05-07-2016 Πρόσκλησης για υποβολή στρατηγικών σχεδίων  ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όσο αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στρατηγικών σχεδίων. Συνεχίστε την ανάγνωση “ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ”

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε την τροποποίηση της με Α.Π. 2720/05-07-2016 Πρόσκλησης για υποβολή στρατηγικών σχεδίων ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, όσο αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στρατηγικών σχεδίων. Συνεχίστε την ανάγνωση “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ”

Ετήσια Έκθεση 2015 ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Το κείμενο της εγκεκριμένης ετήσιας έκθεσης καθώς και η σύνοψη για τους πολίτες για το έτος 2015 είναι ως εξής: Συνεχίστε την ανάγνωση “Ετήσια Έκθεση 2015 ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020”

Τροποποίηση Πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προέβη στην τροποποίηση της έκδοσης της Πρόσκλησης με κωδικό 9.iv.1.1.c και τίτλο:

“ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ”

περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

 http://dytikiellada.gr/προσκλήσεις-προκηρύξεις/προσκληση-1523

 

Τροποποίηση Πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ)»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προέβη στην τροποποίηση της έκδοσης της Πρόσκλησης με κωδικό 9.iv.1.1.b και τίτλο:

“ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ)”

περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ)»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του υποέργου «Αναθεώρηση προηγούμενου λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας» της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » , με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ A’ ΥΠΟΕΡΓΟ PLANET