ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε την την τροποποίηση της με Α.Π. 2721/05-07-2016 Πρόσκλησης για υποβολή στρατηγικών σχεδίων  ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όσο αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στρατηγικών σχεδίων. Συνεχίστε την ανάγνωση “ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ”

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε την τροποποίηση της με Α.Π. 2720/05-07-2016 Πρόσκλησης για υποβολή στρατηγικών σχεδίων ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, όσο αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στρατηγικών σχεδίων. Συνεχίστε την ανάγνωση “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ”

Ετήσια Έκθεση 2015 ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Το κείμενο της εγκεκριμένης ετήσιας έκθεσης καθώς και η σύνοψη για τους πολίτες για το έτος 2015 είναι ως εξής: Συνεχίστε την ανάγνωση “Ετήσια Έκθεση 2015 ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020”

Τροποποίηση Πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προέβη στην τροποποίηση της έκδοσης της Πρόσκλησης με κωδικό 9.iv.1.1.c και τίτλο:

“ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ”

περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

 http://dytikiellada.gr/προσκλήσεις-προκηρύξεις/προσκληση-1523

 

Τροποποίηση Πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ)»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προέβη στην τροποποίηση της έκδοσης της Πρόσκλησης με κωδικό 9.iv.1.1.b και τίτλο:

“ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ)”

περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ)»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του υποέργου «Αναθεώρηση προηγούμενου λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας» της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » , με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ A’ ΥΠΟΕΡΓΟ PLANET

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα ΤΠΕ, Πάτρα 7/7/2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ»  ΣΤΟN ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ RIS3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΠΑΤΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, 9:30πμ Συνεχίστε την ανάγνωση “Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα ΤΠΕ, Πάτρα 7/7/2016”

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα Ελιά – Ελαιόλαδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μεσολόγγι 30/6/2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ»  ΣΤΟN ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ RIS3 ΕΛΙΑ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Συνεχίστε την ανάγνωση “Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3 στον τομέα Ελιά – Ελαιόλαδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μεσολόγγι 30/6/2016”

ΦΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΦΠΑ

Σας ενημερώνουμε για τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Υ.Θ.Υ. αναφορικά με το Φ.Π.Α. στα συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα, τη χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. του μη επιλέξιμου Φ.Π.Α. καθώς και φύλλο υπολογισμού του μη επιλέξιμου Φ.Π.Α.

 

ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΦΠΑ