Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 16.1–16.2

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων
στήριξης, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο Υπομέτρο 16.1–16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», Δράση 1, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Πίνακας Αποτελεσμάτων