Ένταξη πράξεων στα πλαίσια της πρόσκλησης “Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας”

Ανακοινώνονται οι παρακάτω εντάξεις πράξεων στα πλαίσια της πρόσκλησης “Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας “:

  1. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ – ΤΜΗΜΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030034 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)
  2. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΠΑΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΤΡΑΓΑΝΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029457 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)
  3. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029434 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)
  4. «Ανάπλαση Εισόδου Πόλης της ΔΕ Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης (ΠΕΟ – Δημοτικό Γυμναστήριο)» με Κωδικό ΟΠΣ 5029535 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)