Ένταξη της Πράξης “Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και της παραλιακής ζώνης της Βόνιτσας και δημιουργία πολιτιστικού κέντρου”

Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και της παραλιακής ζώνης της Βόνιτσας και δημιουργία πολιτιστικού κέντρου » με Κωδικό ΟΠΣ 5000355 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»7Α4Ι7Λ6-6ΚO ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ