Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5131201

Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5131201

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ ΩΞΤΤ7Λ6-Θ89