Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔΕΠ»

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔΕΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001038 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Scroll to Top