Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Κάτω Αχαΐας – Τμήμα 1»

Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Κάτω Αχαΐας – Τμήμα 1» με Κωδικό ΟΠΣ 5000433 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

7ΙΟΦ7Λ6-ΣΞΦ 20160420 50004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤAΞΗΣ