Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Νέας μονάδας Σπαστικών Παίδων – Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών»

Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Νέας μονάδας Σπαστικών Παίδων – Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5000481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020

7ΙΣΩ7Λ6-Υ3Β 20160418 1508 5000481 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ