ESPA 2021-2027
ESPA 2021-2027

Ένταξη της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Πατρέων: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με Κωδικό ΟΠΣ 5002188 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Πατρέων: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με Κωδικό ΟΠΣ 5002188 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Scroll to Top