Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαμόρφωσε μέσω ειδικής μελέτης τη Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση αναγκών της Αγοράς Εργασίας, η οποία και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ