ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ RIS “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”

ris3Το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 διοργανήθηκε θεματικό εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης στην Πάτρα στις 2 Απριλίου 2016, στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ για τον τομέα των «Ενεργειακών εφαρμογών», ως μέρος της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας.

Η συνοπτική αποτίμηση της ημερίδας βρίσκεται στο παρακάτω κείμενο:

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Όπως αναφέρθηκε και κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα υπάρχει δυνατότητα για την υποβολή επεξεργασμένων προτάσεων μέσω της ειδικής ιστοσελίδας:

Διαβούλευση για Τομέα RIS3 Ενεργειακές Εφαρμογές