ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο Δήμος Αγρινίου με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί αστικό κέντρο εφαρμογής Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ). Η περιοχή ΒΑΑ περιλαμβάνει το αστικό κέντρο του Δήμου, αποτελούμενο από τα ενιαία πολεοδομικά συγκροτήματα Αγρινίου και Αγίου Κωνσταντίνου. Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής της αστικής περιοχής … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.