ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020 ο Δήμος Πατρέωναποτελεί αστικό κέντρο (πόλη με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων, όπως προσδιορίζεται στο Ε.Π.) εφαρμογής Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ).Το Σχέδιο Στρατηγικής για τη ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων αποτυπώνει τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του Δήμου, εντοπίζει … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ.