Παρακαλούμε όπως συμπληρώσατε τα στοιχεία σας για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής και των Κτηνοτροφικών Προϊόντων στις 22/9/2017 ενώ για την προετοιμασία της συμμετοχής σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήσατε τα παρακάτω έντυπα:

ΕΝΤΥΠΑ RIS3_22-9-17