Δήλωση Συμμετοχής σε Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα των ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσατε τα στοιχεία σας για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής και των Κτηνοτροφικών Προϊόντων στις 22/9/2017 ενώ για την προετοιμασία της συμμετοχής σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήσατε τα παρακάτω έντυπα:

ΕΝΤΥΠΑ RIS3_22-9-17

Scroll to Top