Διαβούλευση για Τομέα RIS3 Ενεργειακές Εφαρμογές

ris3Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για την υποβολή της πρότασής σας έως 31/5/2016, χρησιμοποιώντας το ΕΝΤΥΠΟ 4

Eπώνυμο (απαραίτητο)

Όνομα (απαραίτητο)

Email επικοινωνίας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

Οργανισμός - Ιδιότητα (απαραίτητο)

Περιγράψτε την πρότασή σας

Αναφέρατε λέξεις κλειδιά της πρότασή σας

Αναφέρατε ενδεικτικό Προϋπολογισμό

Δυνατότητα επισύναψης αρχείου σε μορφή pdf ή word (Μέγιστο μέγεθος 4mb)