Διαβούλευση για Τομέα RIS3 Αγροδιατροφή

ris3Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για την υποβολή της πρότασής σας, χρησιμοποιώντας το ΕΝΤΥΠΟ 4

Σημειώνεται ότι όλες οι προτάσεις και ιδέες θα τύχουν της απαραίτητης εμπιστευτικότητας

 

Eπώνυμο (απαραίτητο)

Όνομα (απαραίτητο)

Email επικοινωνίας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

Οργανισμός - Ιδιότητα (απαραίτητο)

Περιγράψτε την πρότασή σας

Αναφέρατε λέξεις κλειδιά της πρότασή σας

Αναφέρατε ενδεικτικό Προϋπολογισμό

Δυνατότητα επισύναψης αρχείου σε μορφή pdf ή word (Μέγιστο μέγεθος 4mb)