Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για την υποβολή της πρότασής σας έως 31/5/2016

λαμβάνοντας υπόψη σας και τη

ΜΕΛΕΤΗ ΟΧΕ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΤΡΑΣ