Διαβούλευση για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων έχει εκκινήσει τις διαδικασίες επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα συμβάλει στην ώθηση της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Διαβούλευση για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων 

Λήξη: 20 Νοεμβρίου 2023