Διαβούλευση στα πλαίσια της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης του τομέα RIS3 Αγροδιατροφή – Ζωική Παραγωγή

Σε συνέχεια της ημερίδας (22/9/2017, Ι.Π. Μεσολογγίου) για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη στον τομέα της RIS3 “ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προτάσεις ή και τις ιδέες τους στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης μέχρι 18/11/2017, μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://dytikiellada.gr/διαβουλεύσεις/ris3-agrofood

Σημειώνεται ότι όλες οι προτάσεις και ιδέες θα τύχουν της απαραίτητης εμπιστευτικότητας.