Διαβούλευση για Τομέα RIS3 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

ris3 Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για την υποβολή της πρότασής σας έως 20/9/2016, χρησιμοποιώντας το  ΕΝΤΥΠΟ-4

  Eπώνυμο (απαραίτητο)

  Όνομα (απαραίτητο)

  Email επικοινωνίας (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

  Οργανισμός – Ιδιότητα (απαραίτητο)

  Επιλέξατε τις Τεχνολογικές Περιοχές του ενδιαφέροντός σας


  Επιλέξατε τους Τομείς Αγοράς του ενδιαφέροντός σας


  Περιγράψτε την πρότασή σας

  Αναφέρατε λέξεις κλειδιά της πρότασή σας

  Αναφέρατε ενδεικτικό Προϋπολογισμό

  Δυνατότητα επισύναψης αρχείου σε μορφή pdf ή word (Μέγιστο μέγεθος 4mb)

  [recaptcha]

  Scroll to Top