ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Δικαιούχων σε θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας

Στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων των τελικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την ΜΟΔ Α.Ε. και την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Ε.Α.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων» στις 14 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, στην Πάτρα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  2016.10.14 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ άσκηση  2016.10.12 

Ικανότητα δικαιούχων

Ικανότητα δικαιούχων-παράδειγμα για δήμο